Orkesten

Binnen Harmonie UNA is een aantal verschillende orkesten, te weten:
  • het groot orkest
  • de slagwerkgroep

Het groot orkest bestaat uit blazers en slagwerkers. De slagwerkers repeteren daarnaast ook nog afzonderlijk met de slagwerkgroep.


 
Groot orkest
Het groot orkest is met circa 45 leden met recht een groot harmonieorkest. Het Groot Orkest staat onder leiding van William Linssen.

Harmonie UNA heeft de afgelopen tijd met het aannemen van een Artistiek Werkplan koers gezet naar een beter niveau. Het orkest werkt continu aan een betere kwaliteit en probeert haar bezetting zo optimaal mogelijk te houden. Een uitdaging voor dirigent en muzikanten. De samenstelling en het amateurkarakter van het groot orkest zorgen ervoor, dat plezier in het ‘muziek maken’ niet verloren gaat. Het groot orkest is in haar jaarprogramma steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Het groot orkest repeteert elke maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de zaal van Speeltuin Geenhoven. Iedereen is van harte welkom om een repetitie bij te wonen.


 Foto
Slagwerkgroep
De slagwerkgroep van harmonie UNA bestaat uit muzikanten die muziekles volgen bij het Centrum voor Muziek en Dans in Valkenswaard en ervaren muzikanten. Zij zorgen voor de ritmische begeleiding van de orkesten maar brengen ook als slagwerkgroep een eigen muzikaal programma. De muzikale leiding is in handen van Bart Wernaart. 

De slagwerkgroep repeteert iedere donderdagavond vanaf 19.00 tot 21.00 uur in de theaterzaal van Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen.